Ο ΜΑΡΤΗΣ

.

῞Ενας μικρὸς μαθητής, ὁ Λυκοῦργος Γρηγοριάδης, ἔλεγε πέρυσι, σὰν τώρα:

– Σὴμερα ὁ ἥλιος εἶναι πιὸ ζεστός! ῾Ο οὐρανὸς φαίνεται πιὸ καθαρὸς· τὰ δέντρα στὴν ἀντικρυνὴ πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ ξεχωρίζουν καθαρὰ – καθαρὰ καὶ φαίνονται πιὸ πράσινα ἀπὸ άλλοτε.

Ὁ ἡμεροδείχτης μας σήμερα μᾶς δείχνει:

1 Μαρτίου: Εἶναι ὁ τρίτος μήνας τοῦ χρόνου. Πόσα ἀκούστηκαν στὴ γειτονιὰ γιὰ τὸ Μάρτη! ῎Ελεγαν καὶ καλά, ἔλεγαν κι ἄσχημα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »