(ένα κείμενο για τα Χριστούγεννα, που άγγιξε την ψυχή μου ως μητέρα… )

 

~ Ἡ ἡμέρα  Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί σημαντικώτερη ἡμέρα στήν ζωή τῆς ἀνθρωπότητος. Μέ αὐτήν ἀρχίζει ἕνας νέος κόσμος καί μία νέα χρονική ἀρίθμησι. Τό ἔτος πού εὑρισκόμεθα σήμερα μᾶς δείχνει τόν ἀριθμό τῶν περασμένων ἐτῶν ἀπ᾿ αὐτό τό μεγάλο γεγονός.

Ἡμέρα μεγάλης χαρᾶς στόν Οὐρανό καί στήν γῆ!  Ἡ χαρά εἶνα μεγάλη διότι ἦλθε ὁ Θεός ἐπί τῆς γῆς γιά νά ὑψώση τόν ἄνθρωπο στήν τιμή πού ἀπώλεσε ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας τῆς παρακοῆς. Ὁ παράδεισος τότε σφραγίσθηκε, ἐνῶ τώρα ἄνοιξε καί μᾶς ἔδειξε τήν ὁδό τήν ὁποία θά βαδίσουμε γιά νά ὑπάγουμε μέσα σ᾿ αὐτόν.

Ἄς πᾶμε κι ἐμεῖς στήν Βηθλεέμ μαζί μέ τούς ποιμένες καί τούς μάγους γιά νά προσκυνήσουμε τό Θεῖον Βρέφος. Ἀλλά πόσο πτωχεία καί στέρησι βλέπουμε ἐδῶ! Ὄχι μεγάλο παλάτι, ὄχι οἰκία καλλωπισμένη, οὔτε ἔστω μία σύγχρονη μέ τά ἀναγκαῖα γιά τήν ὑποδοχή ἀπό τόν κλοσμο ἑνός τέτοιου Βρέφους.

 

Περισσότερα