“Η γυναίκα βασίλισσα στο σπίτι της”

Th. Wilmer Dewing, Γυναίκα καθισμένη. 1896. Smithsonsian Art Museum. via

(ένα κείμενο που μίλησε στην ψυχή μου..)

.

“Ο Χριστός έκαμε τήν γυναίκα βασίλισσαν είς τό σπίτι της. Επομένως έχει αυτή μεγάλην ευθύνην ώς μητέρα, ώς σύζυγος, ώς οίκοκυρά.

Ώς μητέρα έχει τήν τιμήν διά της καλής ανατροφής τών παιδιών, τά όποια είναι κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν ζωντανές εικόνες του Θεού, νά συμπληρώνει τήν όλοκλήρωσιν τής θείας είκόνος. Είναι συνδημιουργός μετά του Θεού. Συμπληρούσα διά της χριστιανικής άνατροφής τήν εικόνα τών τέκνων της γεννά τόν Χριστόν είς ψυχάς τών παιδιών της. Έάν ή Θεοτόκος είναι βασίλισσα το( Ουρανού καί τής γης, διότι έγέννησε τόν Χριστόν, δέν είναι” γυναίκα βασίλισσα είς τήν καλύβαν της, όταν ώς μητέρα γεννά στίς  ψυχές τών παιδιών της τόν Χριστόν ;

 

Albert Edelfelt-556369

πίνακας του Albert Edelfelt

Ή γυναίκα είναι βασίλισσα καί ώς σύζυγος. Καί ίδού πώς.Τι δέν κάμνουν αί γυναίκες διά νά κατακτήσουν τους άνδρας ; Ένας  μόνος τρόπος υπάρχει, εκείνος τόν όποιον συνιστά ό Άπόστολος Παύλος : Νά ύπακούωσιν αυται ώς άσθενέστερον σκεύος ιίς τους άνδρας των. Τι δέν κάμνουν οί άνδρες, ίνα κατακτήσουν τάς γυναίκας; Εις μόνος τρόπος υπάρχει, εκείνος τόν οποίον συνιστά ό Απόστολος Παύλος «οί άνδρες νά άγαπούν τις εαυτών γυναίκας » διότι ενώπιον του Θεού « ούκ ενι άρσεν καί θήλυ». Ή γυναίκα υπακούουσα καί ύπηρετούσα τόν άνδρα της αφοπλίζει τόν έγωισμόν του καί ελκύει τήν άγάπην του. Είναι βασίλισσα αύτού. Ό άνδρας παλαίει όλην τήν ήμέραν ίσως καί τήν νύκτα διά νά εξοικονόμηση τά προς τό ζην. Επιστρέφει σπίτι κουρασμένος σωματικώς και ψυχικώς. Ύπακούουσα ή γυναίκα ταπεινώς καί ύπηρετούσα αυτόν στοργικώς τον ξεκουράζει σωματικώς και ψυχικώς, ελκύει τήν άγάπην του, γίνεται βασίλισσα, δόξα του άνδρας, ώς λέγει ό Απόστολος Παύλος. Πόση αρμονία έν τώ οίκω, όταν ή γυναίκα έχει υπακοήν, ό θέ άνδρας άγάπην ! “Ωστε ή γυναίκα είναι ύποδεεστέρα του ανδρός ώς σκεύος ασθενές. Διά τής υπακοής δμως γίνεται ϊση προς αυτόν, διότι έλκύουσα τήν άγάπην γίνεται διά ίφ, αγάπης ταύτης δόξα του ανδρός, βασίλισσα του !

.
Η γυναίκα είναι βασίλισσα όχι μόνον ώς μήτηρ και σύζυγος, αλλά και ώς οίκοκυρά.
Τα πεταγμένα και στραβοβαλμένα έπιπλα άπ’ έδώ καί άπ’ εκεί, τα άπλυτα ρούχα είς τό κέντρον του δωματίου, δαπέδου καί οι λερωμένοι μαρτυρούν έλλειψιν οίκοκυρωσύνης. Όσον, καλή ώς μητέρα καί σύζυγος κι’ αν είναι μία χριστιανή  μειώνει πολύ τήν βασιλικήν της δόξα ν, όταν τό σπίτι της γίνεται σταύλος. Τό σιγύρισμα του σπίτιού, ώστε νά είναι καθαρό καί κατά τό δυνατόν ώραίον, είναι αρχοντιά.

Η χριστιανή γυναίκα τήν έσωτερικήν της καθαρότητα έξωτερικεύει καί είς τό σπίτι της. Μέ τήν καθαρότητα καί καλασθησίαν του σπιτιού της αναπαύει ψυχικώς τόν εαυτόν της, τόν άνδρα ιης, τους έπισκέπτας της, διδάσκει δέ τά παιδιά της τάξη και καθαριότητα.

 

.Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή γυναίκα, ένώ προχριστιανικώς ήτο σκλάβα είς τό παλάτι, πλησίον του Χριστού είναι βασίλισσα μέσα είς τήν καλύβην της.

.

από το βιβλίο: Η Ζωή του Χριστού, του αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακοπούλου, τόμος 4ος, εκδόσεις Βασ. Ρηγόπουλου

.

για την αντιγραφή: Αλεξία momyof6

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.

antexoume.wordpress.com

http://antexoume.wordpress.com/

Οι νηστίσιμες συνταγές μας

Οι νηστίσιμες συνταγές μας

νόστιμες, απλές και εύκολες!~ για μαμάδες και παιδιά!

για τις αναδημοσιεύσεις:

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες (για τα οποία δεν αναφέρεται άλλη πηγή), είναι προστατευμένα με copyright. Μπορείτε να αναδημοσιεύετε ένα αρχικό τμήμα, με ενεργό σύνδεσμο προς την συγκεκριμένη ανάρτηση. Σας ευχαριστώ!

Η ψυχομάνα του Ν. Γύζη… και η δική μου γιαγιά

πώς επέλεξα την εικόνα του ιστολογίου μου και το avatar μου

πώς επέλεξα την εικόνα του ιστολογίου μου και το avatar μου

Ευρώπη, μάντεψε…Εγώ είμαι ακόμα πλούσια! #3#

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

η φιλοσοφία μας για το νοικοκυριό!

Ἀπριλίου 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ.   Μάϊ. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ἀρχεῖα

Κατηγορίες

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: