ΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

.

Στὸ χωριό μας, ποὺ δὲν εἶναι κι ὀμορφότερο στὴν πλάσι

μᾶς ἀφῆκαν οἱ γονεῖς μας μιὰ γερόντισσα ἐκκλησιά.

.

Δὲν τῆς ἔχομε φτειασμένο μαρμαρένιο εἰκονοστάσι,

τὰ καντήλια της δὲν εἶναι κρυσταλλένια καὶ χρυσᾶ.

.

Πτωχικὰ ντυμένους ἔχει καὶ τοὺς γέρους της παπᾶδες,

ταπεινοὶ κι δυό της ψάλτες εἶναι πάντα ἐργατικοί.

.

Στὰ μανάλια της μεγάλες δὲν ἀνάβουνε λαμπάδες,

στὸν ἀφέντη Ἁϊ – Δημήτρη τὸ μικρὸ κεράκι ἀρκεῖ.

.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

.